...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެންވަށި
ނ.
މަސްދޯނީގެ ވަތުން، އެންނަގާން ގެންގުޅޭ ވައްތަރެއްގެ ކުޑަޓުކުރިއެއް.
މީގެ އެތެރޭގައި ހުންނާނީ ދައުޖަހައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެންވަށިބޮނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ