...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެންމެހައި
ނއ.
ހުރިހައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރިހައި . ހެއްދެވިހައި . ރޯދައަށްހުރުން . ބަސަންދަނަ . ކަށަކިރުމެއުއްދާނަ . ކަފުސާސް . ދަރުނުކަށައަރަދާނަ . ދަރުނުކަށައަރުދާނަ . ދައުލަތް . ސިރީއަސަންކަނަވަރަވަރާދީއްތަ . ޚަލްޤުތަކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ