...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެންމެރަނގަޅު
ނއ.
(1) ހުރިހައި ގޮތަކަށްވުރެ ރަނގަޅު.
(2) ހުރިހައި އެއްޗަކަށް ވުރެ ރަނގަޅު (3) މަޖާޒު:
ވަރިހަމަ.
(4) ގަބޫލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދުއަތިރުނަސަންދާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ