...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެންދެރި
ނ.
ހޭފަށުގައި، ގަހެއްގެ ސިފަޔަށް ހެދިފައި ހުންނަ، ކަޅުކުލައިގެ މުރަކައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަލާދުރު . އެންދެރިމައު . އެންދެރިމާ . ސަންތިޔާނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ