...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެންގަނޑު
ނ.
(1) އެއްތާކަށް އެއްވެފައި އޮންނަ އެންތައް.
(2) މަސްބާނަން ބުޅީގައި އަޅައިފައި އޮންނަ އެންކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތިކޮޅު . ނަނުއުކުން . ނައުވެއްދުން . ކަންވާރުފުރުވުން . އެންބޮނޑި . އެންކެވުން . ވާންފަށް . މަހިނެގުން . މާކޮލުއެޅުން . ފަނިކޮނުން . ދީފައިހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ