...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެންގޮނޑި
ނ.
ބޮނބިތަޅާއިރު ބޮނބިގަނޑު ބާއްވަން ހަދައިފައި އޮންނަ ލަކުޑިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެންގޮނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ