...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެރި
ނ.
(1) ރުކު އެޅުމާއި ބަނބުކެޔޮ ކެނޑުންފަދަ ކަންކަމުގައި ގަހަށް ރުކަށް އަރާމީހާއަށް އޮންނަބައި.
(2) ކޮންނަ އެއްޗެއްސާއި ހޮވާ އެއްޗެހީންދޭ ބައި.
(3) "އެރުން" މި މަސްދަރުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިފޮޅު . ހަރުފަތުކޭން . ހިހޫލުން . ހިތަކަށްބިތަކަށް . ހިތުހުރިގޮތް . ހިތްހިތަކަށް . ހިތްހިތަކަށްވުން . ހިތްހިތެކޯތް! . ހިތްހިތެކޯގޮވުން . ހުންނާ . ނެރަށް އެރުން . ރަންނަމާރި . ރާވެރިކަލޭގެފާނު . ބަރުވެލި . ބިލިގާ . ބޮންތިންޖެހުން . ބޮއްބޯ . ބޮޑުތަކުރުދަން . ކުދިބޮލި . އަމިއްލައަމިއްލަޔަށް . އަތްމަތިވުން . އާނަ . ވިދުނުވަޅު . ވެވު . ވެވެޅެ . ވެޔޮ . މާފަތޭރި . މުއިއެރުން . މޫނުންބާނި . ފަންފޫޖެހުން . ފުނަށްދިއުން . ފުޅިތޮށިޖެހުން . ފެނަށްއެރުން . ފެންބިހި . ފެންދުވަނި . ފެންތަގަރި . ފޮޅު . ދަނޑިއަލުވި . ދުލަށްއައިހާ އެއްޗެއް ގޮވުން . ދޯލިކުރުން . ލޮނިދަނޑިންއެރުން . ލޮނުވެލިމޮޑުން . ލޯޅޯ . ގޯނިބަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ