...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެޅަބަތް
ނ.
(ޏސ) އާދައިގެ ބޮނޑިބަތްކަން ހަނޑޫ މަޑުކުރާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހަނޑޫ މަޑުކޮށްފައި ހަކުރާ ގަބުޅިހުނި އަޅައިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ތަތްވަންދެން ކައްކާފައި ހުންނަ ބޮނޑިބަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ