...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެޅަބޭސް
ނ.
(ސ) ވިހޭގެ ބޭސް.
މިއީ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން މައިމީހާގެ ހަށިގަނޑަށް ކުރާ ފަރުވާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭބޭސް ތަކެވެ.
މީގެ ތެރޭގައި، ބޯންދޭބޭހާއި، ބަނޑުގައި ބަންނަ ބޭހާއި ކަފައިގައި ހާކައި ބަނޑުގައި ތަތްކުރާ ބޭހާއި ކައްކައިގެން ކާންދޭ ބޭސް ހިމެނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ