...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެޅެ
ނ.
(ޏސ) (1) އަލައިންދާ އޮޅު.
(2) (ޏ) ތޮށީގައި ބޮއްކުރަޔާއި ކުދިދޯނި ފަހަރަށް ވަދެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެޅަގެނޑި . މުތްކުޅުން . ފާފަޔާމަތިވުން . ފާޚާނާވަޅުގަނޑު . ފުރިބާރުވުން . ލާހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ