...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކަށޭނަ
ނ.
(1) ދަރަޖައިގެގޮތުން ހަމަހަމަ.
(2) ދެއެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ދެކަމެއްގެ ނިސްބަތުން ގުޅޭ 3 ކުފޫ ހަމަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުބަރަ . ކުޅެދުން . ކުފޫ . ކުފޫ ހަމަވުން . ޤިޔާސް . ޤިޔާސްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ