...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކަނި
ކއ.
(1) އެހެން މީހެއްނެތި.
(2) އެކަހެރީން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްވާގެއަމާ . ހަމައެކަނި . ހިލޭހުރުން . ހުވަފަތްކަން . ހުސް . ނާނާ . ނާނާކިއުން . ރުއްޖެހިތަށި . ރުވާކެނޑުން . ބަތްކާތަށި . ބިކަވުން . ބިކަތެޅުން . ބޯތަށިމަލާފަތް . ކައިވަތުތަށި . ކުޅަދުންވަންތަ . ކުޅަދުންވަންތަކަން . ކޮށު . ކޮނޑުމައު . އަމާކީތީ ފަރަށްދިއުން . އަމިއްލައެދުން . އަތުލަފިކުރުން . އުޑަފައިން އިނުން . އެކަހެރި . އެކަހެރިކަން . އެކަހެރިވުން . އެކަނިކާތަށި . އެކަނިވުން . އެކަނިމާއެކަނި . އެކަނިފިލުން . އެކަނިފިލުވުން . އެއްއަތްތެޅިޔަސްއަޑެއްނުކިޔާނެއެވެ. . މައު . މާގަސް . މުނިއަވަސްފިލުވުން . މުފަރަދުބޭސް . ފަޅުފިލުވުން . ފިހާރައަށްދާ ކުޅިގަނޑު . ފުދިވޮޑިގެންވުން . ދުންބަޑި . ދެފަށްދަންމާނުގައި . ދޮންދީނި . ދޮޅިޖެހުން . ތިއު . ތިޔަ . ތުނޑުމަތިހިފުން . ތޫނބި . ގިނިކަންޏާ . ގުރާމޮށުން . ސާދާޖުމުލަ . ސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ