...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކަނިކަން
ނއނ.
(1) ތިމާނޫން އެހެން މީހަކު ނެތްކަން.
(2) އެކަހެރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެކަހެރިކަން . އެކަނިފިލުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ