...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކަނިކާތަށި
ނ.
އެކަކު އެކަނި ކާވަރާސް ބަތް އަޅަން ހަދައިފައި ހުންނަ ތަށި.
މިތަށި ހުންނާނީ ބުރުވަށްކޮށް ތަށިގޮނިކޮށް ކައިރިފަށް ތެދުކޮށް މައްޗަށް އުފުލިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަތްކާތަށި . ބޯތަށިމަލާފަތް . ކައިވަތުތަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ