...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކަނިވެރި
ނއ.
އަޅާލާނެ އެހީތެރިޔަކުނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވަފަތްކަން . ބިކަވުން . ބިކަތެޅުން . އެކަނިވުން . އެކަނިފިލުން . ފަޅުފިލުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ