...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކަކުރުން
މ.
(1) ހަތަރެސްކަން ވާގޮތަށް ބައިކުރުން.
(2) ފަންޑިތަވެރިންގެ ބަހުރުވައިގައި ޖުމްލައެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް އެކައެއްގެ ގޮޅީގައި ޤަވޢާިދެޢްގެ މަތީން އެކިއަކުރު ވަކިވަކީން ނުވަތަ އަބުޖަދުކޮށްގެން ލިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ