...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކައުންޓު
ނ.
(1) ބޭންކެއްގައި ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއެއްގައި މީހަކަށް ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށް ނެގޭގޮތަށް ކޮށްފައިވާ އިންތިޒާމް.
(2) ހިސާބުކިތާބު.
(3) ލޭންދޭން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ