...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކަމަކު
އ.
ކުރިން ބުނިއެއްޗަކާ ނުވަތަ ކުރިން ލަފާކުރި ގޮތަކާ ތަފާތުވާ ނުވަތަ ތަފުޞީލް ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
އޭނާ ފިލާވަޅު ދަސްކުރިއެވެ.
އެކަމަކު ފާހެއް ނުވިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތި . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ނަންހޯދުން . ނިރުދު . ނިޔަނދުރު . ނޫންކަމަށްހެދުން . ބޭޒާރު . ކަމަކުން . ކަމިޝަން . އަރަތް . އަވިހި . އަތްވީއްލުން . އެހެންނަމަވެސް . އެކަމަކު . މަސަލަސް . މާތުރަ . ފަރުނޫމަސް . ފެންތުޅާ . ގިރާވަރު ސިއްރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ