...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކަތި
ނ.
އެންމެ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިގައު . ހޭކިލުން . ހޭކުން . ރާވެރިއެއްގެ ދަރިއަކަށްވެސް ހަތަރެތިން އެކަތި އޮންނާނެއެވެ. . ބައެއް . ބޮނޑިކޮޕީ . ބޮލިގަނޑު ކުޅުން . ކަހައިލުން . ކަރި . ކަޅިހިއަބު . ކަސިޔާރު . ކަސިޔާރުވުން . ކާވިޔާގަނޑު . ކާފަރުމަތާ . ކުޅި . ކެޔޮވައް . ކޮންމެވެސް . އަޅައިގޮވުން . އަތުރު . އާލަތް . އިނުން . އުޅާ . އެކުވުން . އެއްޗެއް . ވުރެ . ވެލްޑިންކުރުން . ވޮޑަ . ވޮޑެޔާ . މަތާޖެހުން . މަތިމައްޗަށް . މާރުކުރުން . މާރުވުން . މީޒާންވުން . ފައްތަރު . ފައްތަރުލުން . ފަމި . ފަތީލުން . ފިއްތުން . ފެންޕަމްޕު . ފޯއްކިބަ . ދަތްފުކުރޮނޑު . ދަގިނި . ދުނި . ތަނޑި . ތަނޑުގަނޑު . ތައާރުޒުވުން . ތައާރުޒު . ތޯޅުވުން . ލާމެހުން . ގަނޑުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ