...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކާވީސް
ނ.
(1) ދެދިހައެކެއް.
(2) 12.
(3) ވިއްސާއި ބާވީހާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމްލު . އުތުރަހަޅަ . ޔ . ޔަވިޔަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ