...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކި
ނއ.
ބައެއްގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އެއްޗިހި ތަކެއްގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއްގެ ތެރެއިން ވަކިވަކި.
މިސާލު:
(ހ) އެކިމީހުން.
(ށ) އެކިގޭގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރު . ހަރުގެ . ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްދެސްމަތި . ހަލާދަނޑި . ހާލިގަބަ . ހިކިބަލި . ހިތިގަސް . ހިތްތުން . ހިލަފުއްޕުން . ހިސްޓީރިޔާ . ހިޔަމަރިނދަލި . ހުނގުގަސް . ހުއްދަފަތް . ހުވަފެން . ހެދިހަނދު . ހޮޅިލުން . ނަނުބައި . ނަންބަރުދިނުން . ނަރުގަނޑު . ނާށިގަނޑު . ނޫރީ . ނޭވާލުމާބެހޭ ނިޒާމް . ނޯބެލްއިނާމު . ރަންވަރަނގު . ރާހި . ރާހިއަޒިމަ . ރާހިސޫރަތް . ރާހިޖިންނި . ރާހީބޭސް . ރާވާގެ . ރާތީބު . ރާތީބުކިއުން . ރާޒުވާ . ރިހިވަރަނގު . ރިކޯޑު . ރިސާލާ . ރިޒާވު . ރޫހަ . ރޫހައެރުން . ރޭޒާ . ރޯނުފޯލި . ބަންޑާރަވެރިން . ބަރު . ބަރުއުފުލުން . ބަރުވެލި . ބަތްފުކުމެޓާ . ބަތްޕެން . ބަޑިކުޅިގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ