...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކިއެކި
ނއ.
ގިނަބައެއްގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ގިނައެއްޗެހި ތަކެއްގެ ތެރެއިން އެކަކުން އެކަކުން ވަކިކޮށް ބުނުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަހެއް.
މިސާލު:
އެކިއެކި މީހުން ދިން ފައިސާއިން އެކަން ވެދާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުގެ . ހާލިގަބަ . ހިތްތުން . ހިސްޓީރިޔާ . ހުއްދަފަތް . ހެދިހަނދު . ހޮޅިލުން . ނާށިގަނޑު . ނޭވާލުމާބެހޭ ނިޒާމް . ރާހި . ރާހިއަޒިމަ . ރާހިސޫރަތް . ރާހިޖިންނި . ރާހީބޭސް . ރާތީބު . ރާތީބުކިއުން . ރިކޯޑު . ރިސާލާ . ރިޒާވު . ރޫހަ . ރޫހައެރުން . ބަންޑާރަވެރިން . ބާރަބޯލަނގިރި . ބިކަހިގުން . ބިއްލޫރިގަސް . ބުރުޒުބަނޑޭރި . ބުލެކުބޯޑު . ބޮއްޔާދިއުން . ބޮޑުކުނާ . ކަށިގަނޑު . ކަނދުފަތި . ކަންޒޫރި . ކައިދާ . ކަމަރު . ކަފަ . ކަފަހަނޑޫ . ކަޑަ . ކާޅު . ކާލި . ކާޑު . ކިއެވުން . ކިއެވެލި . ކިޔެވެލިކިޔެވުން . ކުށްޓަރި . ކުނބު . ކުފީރު . ކުޑަގެ . ކެއްޓުބާރު . ކެވެލި . ކޮށީ މީހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ