...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކީގައި
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިއެޅުން . ބޮޑުހުޅުދޫ މީހުންގެ ވަކިވުން . ކެތި . އެކު . އެކުގައި . ފަލިދެމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ