...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކުނި
ނއ.
އެކެއްއުނި މިބަސް ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ދިވެހީންގެ ގުނުމުގައި ޢަދަދުކިޔާއިރު، ފައްސިހި، ތިންދޮޅަސް، ފަނަސް، ފަސްދޮޅަސް، ފާނހިތި މިއަދަދުތަކާ ގުޅުވައިގެންނެވެ.
މިސާލު:
(ހ) އެކުނި ފައްސިހި (ށ) އެކުނި ތިންދޮޅަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެކުނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ