...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކުން
އތ.
(1) ހިސާބަށްވުރެ ބޮޑަށް.
(2) މާ މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ ނަފީގެ ގޮތުގައެވެ.
މިސާލު:
(ހ) އެކުން ބާރަށް ނުހިނގާ.
(ށ) އެކުން ގިނައިން ނުކައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެކުން . ފަރިވަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ