...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކުވެނި
ނ.
އެއްކަމަކާ ގުޅޭ ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ވިއުގައެއްގެ އިންތިޒާމުތައް އެކުލެވޭ ޢިމާރާތް.
މިސާލު:
ކުޅިވަރު އެކުވެނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެކުވެނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ