...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކުވެރިކަން
ނއނ.
(1) އެކުގައި އުޅޭކަން.
(2) ރަޙުމަތްތެރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާސާ . ރަޙުމަތްވުން . ރުޅިވުން . ކަވާސާ . ކަވާސާވުން . އެއްފިނދުންގުއިރުން . ގާތްކަން . ގުޅުން ހުރުން . ގުޅުން ކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ