...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކުވެރިވުން
މ.
(1) ރަޙުމަތްތެރިވުން.
(2) ގުޅިގެންއުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާސާވުން . އަތާއަތްގުޅައިލުން . އަތްގުޅުން . އެކަތިގަނޑަށްވުން . އެކުވުން . އެކުލެވުން . އެއްގަލަށްއެރުން . އެއްގާނިވުން . ގުޅުން . ސުލްޙަވެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ