...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކުލެވުން
މ.
(1) އެކުވެރިވުން.
(2) ތަރުތީބުކޮށް ރޭވުން.
(3) ފެންނަ އެއްޗެހިތަކެއް ވަކިވަކިކޮށް ސާފުކުރަން ނޭނގި އެއްވެފައިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިވެރިކުރުން . ބައިވެރިވުން . އައިނުމަހާއޮޑިޔާވުން . އުކުލުން . އެކަށައެޅުން . އެއްގާނިވުން . މިލުން . ފޮތްހެދުން . ގުޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ