...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކުގައި
(އ،ކ) (1) އެކީގައި.
މިސާލު:
އެދޯނިފުރީ އަނެއްދޯންޏާ އެކުގައެވެ.
(2) ހުރިހައި.
މިސާލު:
އެފޮތްތައް އެކުގައި ގެންގޮއްސިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްކޮޑިކޮޑިކާލި . ހާލިނެގުން . ހިނގައިލުން . ހުރިހައި . ހެހެލުން . ރަހެއްދެވުން . ރުއްކުއްލި . ރޯބޮލި . ބައިހަދައިފައިދިއުން . ބައިގަނޑު . ބަލަސް ބޮޑު އޮޑިއަށް އަރާށެވެ. . ބާވަ . ބިސީ . ބޭންޑު . ބޮޅުފަތިނެއްޓުން . ކުޅުދުއްފުށީފޫ . ކޮންގްރެސް . އަހިވަކާޖެހި އަހިވައް ފާވާނެއެވެ. . އަރުމާދު . އަސްކަރު . އަޑުދޮށުންކިއުން . އެކީއެކަށް . އެކުވެރި . އެކުވެރިރަޙުމަތްތެރި . އެކުވެރިކަން . އެކުވެރިޔާ . އެކުގައި . އެއްފަހަރާ . އޮހޮ . ވަކިހިލޭވުން . ވައްލަހިފަމުންދިއުން . ވަތްމަތިކަހައިލުން . ވީމާ . ވެދުންބޭލުން . މައިމަސް . މައިމަސްތިލަވުން . މަޑިދާތާކަށްކަށިދާނެ . މިލްކުންކެނޑުން . މިޙުރާބަށްކިއެވުން . މުޅިންހެން . މުލުންލުހެލުން . ފަހަތަށް ސޮއްސައިލުން . ފަހޮޅި . ފުރޮޅުބުރަށްއެނބުރުން . ފުލީޓު . ދެފަށްރާޅު . ދޮރުވަރުދުވަސް . ތަޅޭ . ތަތްވުން . ލަވަމަތީލަވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ