...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއީ
އ.
(1) ދުރުގައިވާ އެއްޗަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ނުވަތަ ކަމަކަށް އިޝާރާތްކޮށް ތަފްޞީލް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
(2) އެހެނީ.
(3) ސަބަބަކީ.
(4) އެބަހީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރޮމަލި . ހަކިބަ . ހައިބަވަންތަކަން . ހައްދު . ހައްތާ . ހައްޕު . ހަވާސް . ހަތަރުބޯފޮޅި . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތަރުއަވަށް . ހަތަރުމަޛުހަބް . ހަތަރުފޮތް . ހަތްނަރަކަ . ހަތްރީތި . ހަތްދަންނަބޭކަލުން . ހަތްދެސްމަތި . ހިންގުންތެރިކަން . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހިޔަރަކާތްމަސް . ހުރަވީދުވަސް . ހުއިވަކުބަލި . ހުވަނދުބޭސް . ހުވަން . ހުސް . ހެހެލުން . ހޮޅިކޮށި . ހޮދާރު . ހޯގުޅާ . ހޯސް . ނާޅި . ނިއުމޯނިއާ . ރަހެއްދެވުން . ރާޒުވާކުޅިބައި . ރިވާޔަށްކިޔެވުން . ބަނޑުދިނުން . ބަނަފުސާ . ބަރަނި . ބަބުރުހަނދި . ބައްދާކުނޑި . ބުންބާބާޒާރު . ބޮޑު އުނދޯލި . ބޯބޯބޮއްތަލޯ . ކަރުކޮންނަރަހަ . ކަކުނިބަލި . ކައިރު . ކާށިމޫސުން . ކާކު . ކިތަންމެވަރަކަށް ދޮންކުރިއަސް ދުނބުރިއެއް އަނބަކަށްނުވާނެއެވެ . ކިލަވަތި . ކުނަހަނގާލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ