...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއު
ނ.
އެކަލޭގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަފުއްޕުން . ރަކަރަކަ . ރަކަރަކަ އެޅުން . ކަރަންޓީނުވުން . ކަރަންޓީނުދިދަ . ކަފުޖެހުން . އަރުމާދު . އެއަފެލާ . އެޔޮ . އޯރެން . ސިޔާސަތު . ޓަނުއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ