...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްބަނޑު
ނއ.
ދެބައްޕަޔަކަށް އެއްމަޔަކުވިހޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާވަ . ބާފާނު . ބޭބެ . ބޮޑުބޭބެ . ބޮޑުދައިތަ . ކާފައިބެ . ކާފައިތަ . ކިހެއްވެރި . އަޚުވަންތަކަން . އެއްނޭވާކުދިން . އެއްކިހުނުވުން . އެއްގޮހޮރުގައި އޮތުން . މާންބެ . މާމައިތަ . ފަހަރި . ދައްތަ . ދެބެންގެދެދަރި . ދެބެއިން . ދެބެއިންގެދެދަރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ