...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްބަނޑުއެއްބަފާ
ނއ.
(1) މަންމަޔާ ބައްޕައެކަކަށްވާ.
(2) އެކެއްގެ ބަނޑުން އެކަކަށް އުފަންވި.
(3) އެއްބަފަޔަށް އެއްމަޔަކުވިހޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެބެންގެދެދަރި . ދެބެއިންގެދެދަރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ