...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްކަހަލަ
އ.
(1) އެއްގޮތް.
(2) އެއްވައްތަރު.
(3) އެއްފަދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވިއްތަ . ހަމަ . ހަތްކޮޅު . ހިނޭޖެހުން . ހުއިފަތުނައި . ނިހާލި . ރެކެޓު . ރޭޒާ . ބަނދަރުކެހުން . ބަނގުއާވި . ބަންދުއެޅުން . ބުރޮޅި . ކަރުވުން . ކަޅިކުރުން . ކައްވާދު . ކައްފާރަ . ކައްފާރަދިނުން . ކުށުސަޖިދަ . ކުޅީކުކުޅު . ކޮޅުދާލި . އަނު . އައުން . އެއްފަދަ . އެއްގޮތް . އެއްގޮތްވުން . އޮބުން . ވަނި . ވައްތަރުކުރުން . ވަޑިންގެގެއަކު ދޮރެއް ނުހުންނާނެއެވެ . މަސްހުނިވުން . މާޒާންކުރެހުން . މިލު . މުއިއެރުން . މެތުރުން . މޭބިސްކުރަނޑި . ފަށް . ފަނިއެޅުން . ފަރިކުރުން . ފައުވުން . ފަދަވުން . ފިނިފެން . ފިތުން . ފީކިރިލި . ފެހެނޑަވެޔޮ . ފެންކިރު . ފެންފުޅި . ފެޅުން . ފޭލު . ފޭލުވުން . ފޮނުފޮޅުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ