...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްކަށިވީރު
ނ.
(1) ކަށިފަލަ ވަރުގަދަމީހާ.
(2) ބޯދާ ޚިޔާލުގައި އަތްދަނޑީގެ ކަށި އެއްވެފައި އަދި އަރިކަށީގެ ކަށިތައްވެސް އެއްވެފައިވާމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ