...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްކައުވަންތަ
ނއ.
(1) އެއްވެސް މަޢުނައެއްގައި ޝަރީކަކުނެތް.
(2) އެއްވެސްކަމަކުން އެއްފަދަ އަނެކެއްޗެއްނެތް.
މިއީ ﷲ އަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަޙްދާނިއްޔަތުކަން . މަގުގެއްލިފައިވުން . ތައުޙީދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ