...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްކަލަ
ނއ.
ތިމާޔަށާއި އަނެކަކަށް ކުރީން އެނގިފައިވާ ކަމަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް އިޝާރާތް ކުރާން ބުނާ ބަހެއް.
މިސާލު:
އެއްކަލަ ކަންތައް އަދި އޮތީ ނުނިމިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެއްކަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ