...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްކިބާވުން
މ.
(1) އެއްފަރާތްވުން.
(2) ވަކިވެލުން.
(3) ދުރަށްޖެހުން.
(4) ކުރަމުން އައިކަމަކުން ނެއްޓިގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަގުފުރެދުން . މޫނުއަނބުރާލުން . ފޭވެގަތުން . ދުނިޔެއަޅައިދިއުން . ދުނިޔެއެޅުން . ދުރުހެލިވުން . ދުރުވުން . ގެއްލެނިވުން . ގޯޅިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ