...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްކުރާ ފާހަގަ
ހިސާބު ޢިލްމުގައި ބޭނުންކުރާ ނިޝާނެއް.
މި ނިޝާނުގައި ހުންނާނީ ހުރަހަށް ކުރުރޮނގު ބުރިއެއް ދަމައި އެ ރޮނގުބުރީގެ މެދުން ހަމަ އެވަރު ރޮނގުބުރިއެއް ދަމާލާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ