...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްކުލަ
ނއ.
(1) އެންމެކުލައެއްނޫން އެހެން ކުލައެއްނުވާ.
(2) ކުލައިގެ ތަފާތެއްނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއިފަތުނައި . ނޫރީ . ބުރުވަ . އަލަނާސިބޮލި . އެއްކުލަކުރުން . އެއްކުލަވުން . އެއްފަތްކަހަނބު . ވޮށިމަސް . ފެންފިޔާޒު . ދަނޑިމަތިއެނބުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ