...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްކޮށްލުން
މ.
އެއްކުރުމަށް ލުއިކޮށް ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިއެއްކުރުން . މަސްހުނިކުރުން . ތަޣައްޔަރުކުރުން . ގުޅުވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ