...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްވަނަ
ނއ.
(1) ފުރަތަމަ.
(2) އެކަކަށްވާ.
(3) އެންމެމަތީ.
(4) ކަމެއްގައި އެންމެ ފުރިހަމަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިހާލި . ރަހަފަތި . ކިއެވެނި . އުއްތަމަ . އެއްލަންބަރު . ވަނަ . މަ . މަލްކާލި . ފަޅާ . ފަސްކިލާސް . ފިހާރައަށްދާ ކުޅިގަނޑު . ފިތުރުޢީދު . ފިތުރުޢީދު ދުވަސް . ފުރަތަމަ . ދެކުނުއަރުމާޒު . ދޭތެއްލާ . ތަޅަން . ތިންވަނަ . ތެލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ