...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްވަސްވުން
މ.
(1) މުޅިތަނަށް ވަހެއް ފެތުރިފައިވުން.
(2) ގަދަ ވަހެއް ފެތުރިގަނެގެން ދިއުން.
(3) ދެގެއެއްގެ ފުރާޅުގެ ވަސް ހަމަހަމައަށް ދިމާވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ