...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްވެސް
އ.
(1) އެކައްޗެއްވެސް.
(2) އެއްކަމެއްވެސް.
މިބަސް ބޭނުންކުރެވެނީ ނަފީގެ ގޮތުގައެވެ.
މިސާލު:
(ހ) އެއްވެސް ކަމަކު ނޫން.
(ށ) އެއްވެސް ތާކު ނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑަވާޅި . ހައްބަމުކައްބަވެސްނެތުން . ހަމަ . ހަމަހިލޭ . ހަމަހިލޭދިނުން . ހަމައެކަނި . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަސްނެތުން . ހަސްނެތް . ހަސްފަސްނެތުން . ހަސްފަސްނެތް . ހާކަނޑުގައި ލަބަރިތެޅުން . ހިއްޕީން . ހިތްބިރު . ހިތްބިރުގަތުން . ހިލޭމީހާ . ހިޔަންޏަށްމުޑިނުނަގާށޭ . ހުވާސްނެތުން . ހުސްކަން . ހެއްލުންތެރި . ހެއްލުންތެރިކަން . ހެއްލުންތެރިވުން . ހޭބޯނާރައިއުޅުން . ނަޑަރު . ނިގޫހުދުކޮކާމަސް . ރަހަޔަކުންރަހަޔެއްނެތް . ރަންބޮލި . ރަކިހިނި . ރަތްދަކައަވި . ރާޑިކުރުން . ރެވިއޮށްޓަރެއްގެ މިންވަރުވެސްނެތުން. . ރޯބަރަހަނާ . ބަޚަބަރު . ބުޅާމަރަންޖެހުން . ބޮޑުހާލުރާވަޅި . ބޮޑު ސޯޅަ . ކަހަރުވައް . ކަށިނުޖެހޭ ދޮން ލުނބޮއެއްހެން . ކަށްބަކަސަލަ . ކަނދޮޅަކަށްވުން . ކައްޓިބަލި . ކަޑަހިނި . ކާޅުދުޅަ . ކުރެހުން . ކޮޅުމުގުލަށް އެރުން . ކޮސް . އަތިރީގޭވިނަ . އުފަންކުރެއްވިގޮތަށް . އުޑަފައިން އިނުން . އެއްކައުވަންތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ