...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްމާބަނޑު
ނއ.
(1) ގަރުބަ ގަތުމުގައި އެއްފަހަރާ އެއްކުއްޖަކަށް ވުރެ ގިނަ.
މިސާލު:
އެއްމާބަނޑު ދެބޭން.
(2) ނިބޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިބޫ . ނިބޫކުދިން . އެއްނޭވާކުދިން . އެއްމާބަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ