...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްމުލި
ފަތްހުންނާނީ ހިމަދިގުކޮށް ކުރިއަށް ތޫރިކޮށެވެ.
މާހުންނާނީ ހުދުކުލައިގައެވެ.
މަލުގައި ހުންނަނީ ހަތަރު ފިޔައެވެ.
މިގަހުގެ އޮށްތައް ހުންނަނީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ހަތަރު ފިތަށް ހުންނަ ތޮޅިބުރިއެއް ކަހަލަ ހަރުއެތި ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ.
އޮށްތައް ވަރަށް ކުދިވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެއްމުލިފިލާ . އެއްމޫ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ