...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްމެދު
ނއ.
ދެމީހަކަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކަށް އެއްވަރަށް ބެހޭންވާ.
މިބަސް ގިނައިން ބުނެއުޅެނީ، އަނބިމީހާވެސް އެއްޗެހި ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ތަކެތި ހޯދުމުގެ ސަބަބުން ދެމަފިރީންނަށް އެއްވަރަށް ބެހޭ މުދަލާ މެދުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ