...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްފަހަރާ
ކއ.
(1) ކުއްލިއަކަށް އެކުގައި.
(2) މެދުކެނޑުމެއް ނެތި އެކުގައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުކަޅިހަމަވުން . ނިބޫ . ރަފަރަފަ . ރާސް . ބިހިގަނޑު . ކުޅުގަނޑު . ކެއްސަމަކުން ލޯގަނޑެއް އުކައެއް ނުލެވޭނެ . ކޮލާޑި . އާހުނއް . އާނ . އާނކިއުން . އެކުއެކުގައި . އެއްމާބަނޑު . އެތައްދަޅިއެއްވުން . އޮއްސައިލުން . ވަތްކަހައިލުން . މަންޑިއަކަށްއެއްލާލުން . މަލިކުބެރު . މެޝިންބަޑި . ދެއައިނުގައި އެއްކުރަނގި . ދެމީދާފެހިބުޅާހެން . ލުއްސައިގެންއައުން . ގަނޑުކޮށްނެގުން . ގަނޑުކޮށްވިއްކުން . ގުގުމުން . ގޮނޑުނެގުން . ގޮނޑެއްނެގުން . ޑަނގަޑަނގަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ