...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްފަދަ
އ.
(1) އެއްގޮތް.
(2) އެއްދަރަޖަ.
(3) އެއްކަހަލަ.
(4) ހަމަހަމަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާންބަޅުމަސް . ހަރާންފަދަ . ހަރާންފަދަވާނެ . ނުބީހެންޏާކަނޑާހަމަ . ނުވާކައިވަންޏެކޭ އެއްފަދަވުން . ބަނޑަވަރު . ބަފައެކޭހަމަކުރުން . ބެރެބެދިދަންބޮޑު . ޅައި . ކަނޑުގައި އަޅާ ރޮނގެކޭ އެއްފަދަ . ކުފޫ . ކުފޫ ހަމަވުން . އަޅުވެތި . އަޅުވެތިކަން . އައްރާފަދަ . އަސްކަރު . އުނދުންކޮށި . އެޅުވުން . އެއްކަހަލަ . އެއްކައުވަންތަ . އެއްގޮތް . އެއްގޮތްކުރުން . އެއްގޮތްވުން . ވަޅިންޖެހުން . ވައިކެހެރި . ވައްޖިދުވުން . ވަގުއެއްޗިހި . ވިހެލުން . މަރުފުރުނުކަމެއް . މަސްކެނޑުން . މިސާލު . މިސާލުޖެހުން . ފިރުކުން . ފުޅަނދު . ސިރީވަރުނައަބާންނަ . ސިރީދަންމަރާދީއްތަބޮވަނަ . ސިރީދަގަކައަބަސަންދުރަދީންތަ . ސިރީތުރަފޫހަޅަތަންތުރަވަރުނައަބާންނަ . ޑަނގަޑަނގަ . ޝަރީކުކުރުން . ޝިރުކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ